TCM- Pill

Product CodeD5130D
Pinyin NameBu Zhong Yi Qi Wan
English NameGinseng & Astragalus Combination Pill
IngredientsHuang Qi, Ren Shen, Bai Zhu, Zhi Gan Cao, Dang Gui, Chen Pi, Sheng Ma, Chai Hu, Sheng Jiang, Da Zao, Honey.
FunctionsTonifies and replenishes the middle qi; Upraises the middle qi and lifts prolapsed organs.
Cautions-

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.