TCM- Fourmula

Product CodeK009
Pinyin NameBa Zhen Tang
English NameTangkuei & Ginseng Eight Combination
IngredientsDang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao, Shu Di Huang, Ren Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsDeficiencies of qi and blood, weariness and weak limbs, low appetite, pale and thin./Tonifies qi and blood.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.