TCM- Fourmula

Product CodeK013
Pinyin NameShi Wei Bai Du Tang
English NameBupleurum & Schizonepeta Formula
IngredientsChai Hu, Jie Geng, Chuan Xiong, Yin Pi, Fu Ling, Du Huo, Fang Feng, Jing Jie, Sheng Jiang, Gan Cao.
FunctionsSuppurative skin and the formation of pus, Eczema.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.