TCM- Fourmula

Product CodeK026
Pinyin NameSan Bi Tang
English NameTu Huo & Astragalus Combination
IngredientsRen Shen, Huang Qi, Fu Ling, Gan Cao, Dang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao, Sheng Di Huang, Du Zhong, Chuan Niu Xi, Xu Duan, Gui Xin, Xi Xin, Qin Jiao, Du Huo, Fang Feng, Sheng Jiang, Da Zao.
Functionsstagnation of qi and blood, numbness of the muscle and joints, pain that worsens with exposure to cold and damp weather./Tonifies qi and nourishes the blood, dispels wind, cold, and dampness, stop joint pain.  
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.