TCM- Fourmula

Product CodeK044
Pinyin NameXiao Xu Ming Tang
English NameMa Huang & Peony Combination
IngredientsFang Feng, Ma Huang, Fang Ji, Ren Shen, Haung Qin, Gui Zhi, Gan Cao, Bai Shao, Chuan Xiong, Xing Ren, Pao Fu Zi, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsStroke, deviation of the mouth and eyes, muscle contractions and convulsions, hemiplegia, slurred speech, unconsciousness./Dispels wind and supports the zheng qi, warms the channels and opens yang.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.