TCM- Fourmula

Product CodeK048
Pinyin NameShang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan
English NameCinnamon & Angelica Formula
IngredientsHuang Bai, Cang Zhu, Tian Nan Xing, Shen Qu, Chuan Xiong, Tao Ren, Long Dan, Fang Ji, Bai Zhi, Qiang Huo, Wei Ling Xian, Gui Zhi, Hong Hua.
FunctionsWind-dampness evil, stagnation of phlegm and heat, blood obstruction, severe and general arthralgia./ Dispels wind and phlegm, dissolves heat and dampness, activates blood circulation and relieves pain.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.