TCM- Fourmula

Product CodeK058
Pinyin NameMu Xiang Bing Lang Wan
English NameAucklandia & Areca Seed Formula
IngredientsMu Xiang, Bing Lang, Qing Pi, Zhi Ke, San Leng, E Zhu, Qian Niu Zi, Xiang Fu, Huang Lian, Huang Bai, Da Huang, Mang Xiao, Hei Chou.
FunctionsFullness, distention, and pain in the epigastric and abdominal regions, tenesmus, diarrhea./ Activates qi circulation and guides out stagnation, sedates heat and attacks accumulation.
CautionsContraindicated in pregnancy.For Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.