TCM- Fourmula

Product CodeK110
Pinyin NameZhi Zhuo Gu Ben Wan
English NameHoelen & Polyporus Formula
IngredientsLian Xu, Huang Lian, Fu Ling, Sha Ren, Yi Zhi Ren, Ban Xia, Huang Bai, Zhi Gan Cao, Zhu Ling.
FunctionsDamp-heat in the urinary bladder, increased frequency and amount of urination, white turbid urine./ Clears damp-heat.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.