TCM- Fourmula

Product CodeK166
Pinyin NameQing Shang Fang Feng Tang
English NameSiler Combination
IngredientsJing Jie, Huang Lian, Bo He, Zhi Ke, Gan Cao, Shan Zhi Zi, Chuan Xiong, Huang Qin, Lian Qiao, Bai Zhi, Jie Geng, Fang Feng.
FunctionsClearing away heart –fire, eliminating sores of face and toxic heat.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.