TCM- Fourmula

Product CodeK190
Pinyin NameShu Jing Huo Xue Tang
English NameClematis & Stephania Combination
IngredientsGan Cao, Dang Gui, Bai Shao, Sheng Di Huang, Cang Zhu, Niu Xi, Chen Pi, Tao Ren, Wei Ling Xian, Chuan Xiong, Fang Ji, Qiang Huo, Fang Feng, Bai Zhi, Long Dan, Fu Ling, Sheng Jiang.
FunctionsPain of the joints, loins, and muscles, body aches./Dredges the channels and collaterals, invigorates blood circulation, dispel dampness.
CautionsUse with caution in pregnancy. For Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.