TCM- Fourmula

Product CodeK220
Pinyin NameYang Xin Tang
English NameAstragalus & Zizyphus Combination
IngredientsZhi Huang Qi, Fu Shen, Fu Ling, Ban Xia Qu, Chuan Xiong, Dang Gui, Yuan Zhi, Suan Zao Ren, Rou Gui, Bai Zi Ren, Wu Wei Zi, Ren Shen, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsHeart blood deficiency, shen(spirit) disturbance, insomnia./Tonifies the blood and nourishes the heart, calms the spirit and smoothes the nerves.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.