TCM- Fourmula

Product CodeK260
Pinyin NameGua Lou Zhi Shi Tang
English NameTrichosanthes and Aurantium Combination
IngredientsDang Gui, Fu Ling, Bei Mu, Gua Lou Ren, Jie Geng, Chen Pi, Huang Qin, Sheng Jiang, Mu Xiang, Sha Ren, Zhi Gan Cao, Zhi Zi, Zhi Shi, Zhu Ru.
FunctionsDissolves phlegm, relieves chest congestion.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.