TCM- Fourmula

Product CodeK275
Pinyin NameGe Xia Zhu Yu Tang
English NameTangkuei & Corydalis Combination
IngredientsDang Gui, Chi Shao, Tao Ren, Wu Yao, Gan Cao, Wu Ling Zhi, Hong Hua, Xiang Fu, Chuan Xiong, Zhi Ke, Mu Dan Pi, Yan Hu Suo.
FunctionsActivates blood circulation and dispels blood stagnation, activates qi circulation and relieves pain.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.