TCM- Fourmula

Product CodeK282
Pinyin NameFei Er Ba Zhen Gau
English NameCoix Eight Herb Formula
IngredientsDang Shen, Bai Zhu, Chen Pi, Fu Ling, Shan Yao, Lian Zi, Yi Yi Ren, Bian Dou, Qian Shi, Nuo Mi, Geng Mi.
FunctionsDeficiencies of spleen and stomach, dyspepsia, loose stools, abdominal bloating./Strengthens the spleen and eliminates dampness
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.