TCM- Fourmula

Product CodeK290
Pinyin NameShi Liu Wei Liu Qi Yin
English NameTangkuei Sixteen Herbs Combinaitn
IngredientsDang Gui, Rou Gui, Ren Shen, Jie Geng, Bai Shao, Bai Zhi, Huang Qi, Mu Xiang, Wu Yao, Hou Po, Zhi Ke, Bing Lang, Fang Feng, Gan Cao, Zi Su.
FunctionsNodules and hardness.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.