TCM- Pill

Product CodeD2920
Pinyin NameSuan Tong Wan
English NameSoreness and Pain Pill
IngredientsDu Zhong, Du Huo, Xu Duan, Qin Jiao, Fang Feng, Dang Gui, Bai Shao, Chuan Xiong, Shu Di Huang, Niu Xi, Ren Shen, Fu Ling, Gan Cao, Gui Xin, Mu Gua, Huang Qi, Xi Xin, Honey.
FunctionsFeet pains and waist ache.
Cautions-

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.