TCM- Pill

Product CodeD2950
Pinyin NameShen Zhong Si Wu Wan
English NameShen Zhong Si Wu Pill
IngredientsDang Gui, Shu Di Huang, Chuan Xiong, Bai Shao, Ren Shen, Du Zhong, Honey.
FunctionsDeficiency of vital energy and blood; Anemia; General weakness.
Cautions-

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.