TCM- Pill

Product CodeD5050D
Pinyin NameYu Hou Ren Shen Tiao Bu Wan
English NameGinseng Pill for Recovery from Illness
IngredientsRen Shen, Lu Jiao, Shu Di Huang, Bai Shao, Dang Gui, Bai Zhu, Chuan Xiong, Honey.
FunctionsTonify qi and norish blood.
Cautions-

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.