TCM- Pill

Product CodeD5110D
Pinyin NameTian Wang Bu Xin Wan
English NameGinseng & Zizyphus Formula Pill
IngredientsSheng Di Huang, Shu Di Huang, Ren Shen, Yuan Zhi, Shi Cang Pu, Yuan Shen, Bai Zi Ren, Jie Geng, Tian Men Dong, Dan Shen, Suan Zao Ren, Mai Men Dong, Huang Lian, Fu Shen, Dang Dui, Wu Wei Zi, Honey.
FunctionsAnxiety; Heart diseases; Insomnia; Irritability; Lack of concentration; Menopausal disorders; Nerve fatigue; Nervous breakdown
Cautions-

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.