TCM- Fourmula

Product CodeK008
Pinyin NameBa Wei Dai Xia Fang
English NameTangkuei Eight Herb Formula
IngredientsTu Fu Ling, Dang Gui, Chuan Xiong, Mu Tong, Fu Ling, Chen Pi, Jin Yin Hua, Da Huang.
FunctionsLeukorrea damp-heat, stranguria heat syndrome./Clears heat and eliminates toxins.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.