TCM- Fourmula

Product CodeK012
Pinyin NameShi Quan Da Bu Tang
English NameGinseng & Tangkuei Ten Combination
IngredientsRen Shen, Huang Qi, Shu Di Huang, Bai Zhu, Dang Gui, Bai Shao, Fu Ling, Chuan Xiong, Rou Gui, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsDeficiencies of qi and blood, weary extremities./ Tonifies blood and qi.
CautionsUse with cautions in effulgent yin vacuity fire and ascendant hyperactivity of liver yang. For Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.