TCM- Fourmula

Product CodeK019
Pinyin NameRen Shen Yang Ying Tang
English NameGinseng & Rehmannia Combination
IngredientsRen Shen, Dang Gui, Bai Zhu, Shu Di Huang, Bai Shao, Fu Ling, Huang Qi, Gui Xin, Chen Pi, Wu Wei Zi, Yuan Zhi, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsDeficiencies of spleen and lung, yin and blood deficiencies, lake of appetite, exhaustion of the body./ Tonifies qi and blood.
CautionsUse with cautions in ascendant hyperactivity of liver yang, pregnancy and infants. For Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.