TCM- Fourmula

Product CodeK049
Pinyin NameChuan Xiong Cha Tiao San
English NameLigusticum & Tea Formula
IngredientsChuan Xiong, Bai Zhi, Gan Cao, Qiang Huo, Jing Jie, Xi Xin, Fang Feng, Bo He.
FunctionsHeadache./Clears wind, stops pain.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.