TCM- Fourmula

Product CodeK060
Pinyin NameFen Xiao Tang
English NameHoelen & Alisma Combination
IngredientsCang Zhu, Bai Zhu, Fu Ling, Chen Pi, Hou Po, Xiang Fu Zi, Zhu Ling, Ze Xie, Zhi Shi, Da Fu Pi, Sha Ren, Mu Xiang, Deng Xin Cao, Sheng Jiang.
FunctionsAbdominal fullness and distention, spleen deficiency, disharmony in the stomach.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.