TCM- Fourmula

Product CodeK069
Pinyin NameJia Wei Xiao Yao San
English NameBupleurum & Peony Formula
IngredientsDang Gui, Fu Ling, Shan Zhi Zi, Bo He, Bai Shao, Chai Hu, Zhi Gan Cao, Bai Zhu, Mu Dan Pi, Wei Jiang.
FunctionsLiver qi stagnation; Interior heat; Menstrual disorder; Cardiac arrhythmias./ Soothes the Liver and relieves the qi stagnation; Nourishes the blood and sedates heat.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.