TCM- Fourmula

Product CodeK088
Pinyin NameFang Feng Tong Sheng San
English NameSiler & Platycodon Formula
IngredientsFang Feng, Chuan Xiong, Dang Gui, Shao Yao, Da Huang, Bo He, Ma Huang, Lian Qiao, Shi Gao, Huang Qin, Sheng Jaing, Jie geng, Gan Cao, Jing Jie, Bai Zhu, Zhi Zi, Hua Shi, Mang Xiao.
FunctionsHeat excess in the exterior and interior, Tai Yang, Yang Ming, Shao Yin heat disorder, constipation, dysuria with reddish urine, carbuncles./Releases the exterior and promotes defecation, expels wind and clears heat.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.