TCM- Fourmula

Product CodeK098
Pinyin NameXin Yi Qing Fei Tang
English NameMagnolia  & Gypsum Combination
IngredientsXin Yi, Huang Qin, Shan Zhi Zi, Mai Men Dong, Bai He, Shi Gao, Zhi Mu, Gan Cao, Pi Pa Ye, Sheng Ma.
FunctionsStuffy nose, nasal polyp./Clears heat from the lung.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.