TCM- Fourmula

Product CodeK099
Pinyin NameWan Dai Tang
English NameAtractylodes & Dioscorea Combination
IngredientsBai Zhu, Shan Yao, Ren Shen, Bai Shao, Che Qian Zi, Cang Zhu, Gan Cao, Chen Pi, Jing Jie Tan, Chai Hu.
FunctionsLeucorrhea./Strengthen the spleen and dissolve dampness, disperse liver-energy and regulate qi.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.