TCM- Fourmula

Product CodeK109
Pinyin NameZhi Bai Di Huang Wan
English NamePhellodendron & Rehmannia Formula
IngredientsShu Di Huang, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Shan Yao, Mu Dan Pi, Ze Xie, Zhi Mu, Huang Bai.
FunctionsDizzy head and tinnitus, dry tongue and  sore pharynx, pain in the lumbar spine./ Enrich yin and downbear fire.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.