TCM- Fourmula

Product CodeK121
Pinyin NameChai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang                  
English NameBupleurum & Dragon Bone Combination
IngredientsChai Hu, Ban Xia, Fu Ling, Gui Zhi, Da Zao, Ren Shen, Long Gu, Mu Li, Sheng Jiang, Da Huang, Huang Qin.
FunctionsFullness in the chest, irritability, delirious speech, inability to twist trunk area, extreme heaviness in the body./ Harmonizes the shaoyang, calms the shen (spirit).
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.