TCM- Fourmula

Product CodeK152
Pinyin NameJing Jie Lian Qiao Tang
English NameSchizonepeta & Forsythia Combination
IngredientsDang Gui, Bai Shao, Chuan Xiong, Huang Qin, Shan Zhi Zi, Lian Qiao, Jing Jie, Fang Feng, Zhi Ke, Gan Cao, Bai Zhi, Jie Geng, Chai Hu.
FunctionsEar ache due to wind-heat evil./Clearing away heat evil and detoxicate.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.