TCM- Fourmula

Product CodeK183
Pinyin NameXuan Fu Dai Zhe Shi Tang
English NameInula & Hematite Combination
IngredientsXuan Fu Hua, Dai Ze Shi, Ren Shen, Da Zao, Sheng Jiang, Ban Xia, Gan Cao.
FunctionsBenefits qi and harmonizes the stomach, dissolves phlegm and redirects abnormal rising qi.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.