TCM- Fourmula

Product CodeK196
Pinyin NamePu Ji Xiao Du Yin
English NameScute & Cimicifuga Combination
IngredientsHuang Qin, Huang Lian, Chen Pi, Gan Cao, Xuan Shen, Lian Qiao, Ban Lan Gen, Ma Bo, Bo He, Jiang Chan, Sheng Ma, Chai Hu, Jie Geng, Niu Bang Zi.
FunctionsClearing away heat evil and toxic material, expelling wind evil from the body surface.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.