TCM- Fourmula

Product CodeK200
Pinyin NameWen Dan Tang
English NameHoelen & Bamboo Combination
IngredientsBan Xia, Fu Ling, Zhi Shi, Suan Zao Ren, Zhu Ru, Sheng Jiang, Ju Pi, Da Zao, Gan Cao.
FunctionsInsomnia, upward attack of phlegm-heat, fatigue and timidness, bitter test in the mouth, vomiting./Clear up gallbladder-heat and relieve stomach, disperse phlegm and relieve vomiting.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.