TCM- Fourmula

Product CodeK203
Pinyin NameWen Qing Yin
English NameTangkuei & Gardenia Combination
IngredientsShu Di Huang, Bai Shao Yao, Dang Gui, Chuan Xiong, Huang Qin, Huang Lian, Huang Bai, Zhi Zi.
FunctionsFlooding and spotting, yellow face with  abdominal pain.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.