TCM- Fourmula

Product CodeK261
Pinyin NameQi Bao Mei Ran Dan
English NameCuscuta & Lycium Formula
IngredientsHe Shou Wu, Huai Niu Xi, Bu Gu Zhi, Fu Ling, Tu Si Zi, Dang Gui, Gou Qi Zi.
FunctionsKidney jing and Liver blood deficiencies.Nourishes Kidney jing, premature gray hair.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.