TCM- Fourmula

Product CodeK271
Pinyin NameTian Ma Gou Teng Yin
English NameGastrodia & Nucaria Combination
IngredientsTian Ma, Sang Ji Sheng, Gou Teng, Yi Mu Cao, Shi Jue Ming, Ye Jiao Teng, Shan Zhi Zi, Niu Xi, Huang Qin, Fu Shen, Du Zhong.
FunctionsHeadache, dizziness due to liver wind rising, tinnitus and dim eyesight.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.