TCM- Fourmula

Product CodeK277
Pinyin NameBu Yin Tang
English NameTangkuei & Rehmannia Combination
IngredientsDang Gui, Hui Xiang, Ren Shen, Bai Shao, Bu Gu Zhi, Huang Bai, Sheng Di Huang, Huai Niu Xi, Zhi Mu, Chen Pi, Fu Ling.
FunctionsKidney Deficiency, aching lower back.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.