TCM- Fourmula

Product CodeK281
Pinyin NameBa Xian Tang
English NameEight Immortal Combination
IngredientsDang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao, Shu Di Huang, Ren Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Chen Pi, Ban Xia, Gui Zhi, Chai Hu, Qiang Huo, Fang Feng, Qin Jiao, Niu Xi, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsQi deficiency with dampness and wind numbness in the limbs./
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.