TCM- Fourmula

Product CodeK288
Pinyin NameWei He Le
English NameGinseng & Cardamon Combination
IngredientsRen Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Ban Xia, Chen Pi, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao, Gui Pi, Mu Li, Yan Hu Suo, Xian Hui Xiang, Sha Ren, Gao Liang Jiang.
FunctionsHyperacidity, stomach pain, loss of appetite, chronic gastritis, ptosis of the stomach, indigestion, vomiting, heavy pressure sensation of stomach.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.