TCM- Fourmula

Product CodeK294
Pinyin NameQing Shang Juan Tong Tang
English NameOphiopogon & Asarum Combination
IngredientsDang Gui, Chuan Xiong, Bai Zhi, Xi Xin, Qiang Huo, Fang Feng, Ju Hua, Man Jing Zi, Cang Zhu, Mai Men Dong, Du Huo, Gan Cao, Huang Qin, Sheng Jiang.
FunctionsAll types of headache, trigeminal neuralgia./Clears and benefits the head and eyes, dispels wind-cold dampness and relieves pain.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.