TCM- Fourmula

Product CodeK302
Pinyin NameQing Wen Bai Du Yin
English NameGypsum Fibrosum & Mentha Combination
IngredientsSheng Shi Gao, Sheng Di Huang, Huang Lian, Shan Zhi Zi, Huang Qin, Lian Qiao, Zhi Mu, Chi Shao, Xuan Shen, Mu Dan Pi, Dan Zhu Ye, Gan Cao, Jie Geng.
FunctionsSevere fire in the Qi and Blood (Xue) levels, extreme irritability, dry tongue and sore throat, dry heaves and delirium, hematemesis and epistaxis, insomnia.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.