TCM- Fourmula

Product CodeK306
Pinyin NameSheng Yang Yi Wei Tang
English NameAstragalus & Pinellia Combination
IngredientsHuang Qi, Ban Xia, Ren Shen, Zhi Gan Cao, Du Huo, Fang Feng, Bai Shao, Qiang Huo, Ju Hong, Fu Ling, Chai Hu, Ze Xie, Bai Zhu, Huang Lian, Sheng Jiang, Da Zao.
FunctionsSpleen deficiency and Stomach problems, fatigue and lethargy, irregular stool./Tonifies the spleen and replenishes the stomach, dispels wind-dampness.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.