TCM- Fourmula

Product CodeK309
Pinyin NameQing Qi Hua Tan Wan
English NamePinellia & Scute Formula
IngredientsBan Xia, Dan Nan Xing, Ju Hong, Zhi Shi, Ku Xing Ren, Gua Lou Ren, Huang Qin, Fu Ling, Sheng Jiang.
FunctionsClears heat and dissolves phlegm, regulates qi and stops cough.
CautionsFor Chinese Physicians Use Only.

科達製藥股份有限公司

科達製藥股份有限公司 地址:32459桃園市平鎮區工業三路20-1號 <地圖>
電話:03-469-6105 營業處專線:03-469-1388 傳真:03-469-0546

KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. No. 20-1, Gongye 3rd Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan R.O.C. 版權所有 ⓒ 2015 KO DA Pharmaceutical Co,Ltd. All Rights Reserved.